Twój koszyk: 0.00 PLN

Internetowy Sklep z Biżuterią

Nasze aukcje na Allegro

Regulamin

Regulamin

Obowiązuje od 21.01.2015r.
Niniejszy regulamin został przygotowany na podstawie art.8 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. nr 144. poz.1204 z późniejszymi zmianami).
I. Dane Firmy:
Nazwa firmy: Md-Promotion Partner Maja Schwierz-Orawiecka
Adres prowadzenia działalności: Tokarnia 127, 26-060 Chęciny, adres działalności jest także adresem do reklamacji i odesłania towaru w ramach odstąpienia od umowy.
Data rozpoczęcia działalności: 01.08.2002r.
Wpis do ewidencji: firma wpisana do ewidencji działalności gospodarczej przez prezydenta miasta Kielce w dniu 01.08.2002r. pod numerem 23290/02/H
Salon sprzedaży: ul. Paderewskiego 14, 25-004 Kielce
Kontakt ze sprzedającym: Md-Promotion Partner , Tokarnia 127, 26-060 Chęciny, e-mail: dariusz@yakoa.pl , tel. kom. 600 958 004
Sklep internetowy:www.yakoa.pl i www.yakoa.com.pl
NIP: 657-186-76-46
REGON: 292668042
Rachunek bankowy firmy: BRE S.A. numer  r-ku: 51 1140 2017 0000 4902 0380 3244
II. Ochrona danych osobowych:
II.a. Sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.yakoa.pl i www.yakoa.com.pl zobowiązuje się do ochrony danych osobowych klientów zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. 'O ochronie danych osobowych' Dz. U. Nr 101 z 2002r., poz.926 z późniejszymi zmianami.
II.b. Udostępnione dane osobowe będą nam służyły tylko i wyłącznie do realizacji zamówień. Państwa dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim.
III. Oferta sklepu:
III.a. Oferta znajduje się na stronie internetowej www.yakoa.pl i www.yakoa.com.pl
III.b. Wszystkie ceny w sklepie są cenami w polskich złotych (PLN).
III.c. Towary prezentowane na stronie internetowej www.yakoa.pl i www.yakoa.com.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
III.d. Wszystkie podane ceny są cenami brutto (zawierają 23%podatek VAT)
IV. Zamówienia i realizacja zamówień:
IV.a. W przypadku naszego sklepu internetowego zamówienia na towar przyjmowane są za pośrednictwem Internetu lub telefonu.
IV.b. Podstawą realizacji zamówienia jest złożenie zamówienia na wybrany towar.
IV.c. W celu złożenia zamówienia Klient powinien dokonać.
-wyboru zamawianych towarów i usług
-wyboru sposobu dostawy, spośród dostępnych oraz adresu dostawy
-wyboru sposobu płatności spośród dostępnych w Sklepie
IV.d. W przypadku opóźnień w realizacji zamówienia klient zostanie w ciągu dwóch dni roboczych, od chwili złożenia zamówienia poinformowany  o opóźnieniu i terminie realizacji zamówienia. W takim przypadku klient zadecyduje czy akceptuje opóźnienie, czy chce zwrotu wpłaconych pieniędzy.
IV.e. W przypadku braku zapłaty za towar objęty zamówieniem w terminie 14dni od dnia złożenia zamówienia.  Sklep anuluje złożone zamówienie, o czym Klient zostanie poinformowany ,poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail.
V. Płatności:
Sklep www.yakoa.pl i www.yakoa.com.pl  akceptuje następujące możliwości płatności za zamówiony towar:
V.a. Przedpłata na konto bankowe na podstawie faktury pro-forma przesłanej Klientowi po złożeniu zmówienia,
V.b. Szybkich płatności on-line za pośrednictwem usługi DotPay
V.c. Pobranie płatne gotówką do rąk kuriera
V.d. Zapłata gotówką przy odbiorze osobistym.
VI. Termin realizacji:
VI.a. Termin realizacji zamówienia może wynieść  do 2 dni roboczych.
VI.b. W szczególnych wypadkach czas ten może ulec wydłużeniu, o czym poinformujemy klienta indywidualnie.
VI.c. Termin realizacji zamówienia to czas pomiędzy potwierdzeniem złożenia zamówienia a wysłaniem towaru firmą kurierską UPS lub Pocztą Polską.
VII. Dostawa zakupionego towaru:
VII.a. Wysyłki realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS i Poczty Polskiej.
VII.b. Sprawdzenie stanu przesyłki i określenie charakteru naruszenia lub zniszczenia opakowania w obecności kuriera lub pracownika Poczty Polskiej , w tym sporządzenia protokołu szkody, ułatwi Sprzedającemu rozpatrzenie reklamacji.
VIII. Koszty dostawy zakupionego towaru:
VIII.a. Koszty dostawy ponosi Kupujący.
IX. Prawo kupującego do odstąpienia od umowy:
IX.a. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014roku "O prawach konsumenta" kupujący ma prawo zwrotu zakupionego towaru bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie do 14 dni od daty odebrania przesyłki.
IX.b. W przypadku zwrotu towaru przez kupującego zwracany będzie także koszt wysłanie przesyłki do niego, ale tylko w przypadku wybrania najtańszej przesyłki, w innym przypadku sprzedający nie zwróci kosztów przesyłki.
IX.c. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Kupujący powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru , cech i funkcjonowania rzeczy.
IX.d. Aby odstąpić od umowy, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: dariusz@yakoa.pl lub adres pocztowy. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej.
Przesyłkę należy nadać na adres: Md-Promotion Partner Tokarnia 127 , 26-060 Chęciny

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:
(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
[DANE SPRZEDAJĄCEGO]
…………………………….
…………………………….
…………………………….
Ja……………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……….………………………………………………………………………………………………………………, Data zawarcia umowy to ………………………………………., data odbioru ……………………………………………….… .
 
Imię i nazwisko………………………………………………………….
Adres …..…………………….……..…………………………………….
Data………………………………………………………………………….
…….……………………………………………………………………
Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)
 

X. Reklamacje :
X.a. Kupujący może złożyć reklamację na podstawie rękojmi lub gwarancji w ciągu dwóch lat od zakupu towaru.
X.b. Sprzedający zobowiązany jest do wydania towaru bez wad. W przypadku stwierdzenia wady towaru Kupującemu przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie dwóch lat od daty doręczenia towaru i jednego roku od daty stwierdzenia wady towaru. Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym . Kupujący może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży. W takim przypadku Kupujący powinien odesłać towar na adres: Md-Promotion Partner , Tokarnia 127, 26-060 Chęciny
X.c. Opis procedury reklamacyjnej:
Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem dariusz@yakoa.pl, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Złożona reklamacja może  zawierać :
- imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
- datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
- przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
- okoliczności uzasadniające reklamacji.

X.d. Sprzedający niezwłocznie, jednak  najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki  z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje kupującego o dalszym postępowaniu . Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.
 
 XII. Postanowienia końcowe:
XII.a. Ewentualne spory pomiędzy Kupującym a Sprzedającym zostanie poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późniejszymi zmianami).
XII.b W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego. Ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
XII.c. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Kielcach. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.